‘Mensen beseffen dat ze niet alleen zijn’

Esther van Eden
Verpleegkundig specialist

’’Begrijpen waarom je moe bent. Die vicieuze cirkel doorbreken, helpt patiënten heel erg.’’ Als verpleegkundig specialist begeleidt Esther van Eden borstkankerpatiënten tijdens hun hele behandeltraject. Regelmatig raadt ze mensen aan om de app Untire te gebruiken. ’’Bijna alle patiënten krijgen te maken van vermoeidheid. Daar kan Untire goed bij helpen.’’

Tijdens haar spreekuren in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort ziet Esther allerlei soorten mensen. ’’Meestal vrouwen, soms ook mannen en van alle leeftijd. Veel patiënten die ik zie ondergaan een behandeling waardoor ze kunnen genezen. Maar ik zie ook mensen met uitgezaaide borstkanker die alleen nog een levensverlengende behandeling kunnen krijgen.’’

Esther begeleidt mensen vaak vanaf het moment van de diagnose. ’’Ze komen dan eerst bij mij voor een informatiegesprek over de behandeling. Daarna komen ze om en om bij de arts en bij mij. Eerst leg je uit wat hen allemaal te wachten staat.’’

‘We zien relatief veel jonge mensen die volop in het leven staan’

De verpleegkundig specialist en haar collega’s drukken patiënten op het hart dat ze altijd én met alle mogelijke vragen over alle onderwerpen bij hen terecht kunnen. ’’We benoemen alle mogelijke onderwerpen die kunnen spelen, van werk tot seksualiteit en vermoeidheid.’’

Ze vertelt dat het enorm belangrijk is om tijdens het behandeltraject aandacht te besteden de kwaliteit van leven van mensen. ’’We zien relatief veel jonge mensen die volop in het leven staan. Veel patiënten hebben nog kleine kinderen of pubers. Vaak werken mensen of hebben ze allerlei andere dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn.’’

Het behandeltraject bij borstkanker duurt over het algemeen vrij lang. ’’Je wil helpen zorgen dat mensen daarna zoveel mogelijk kunnen terugkeren naar hun gewone leven. En dat ze zoveel mogelijk kunnen blijven doen wat ze willen tijdens hun behandeling.’’

Untire kan mensen daar goed bij helpen. ’’Regelmatig praat ik er met mensen over. Als ik merk dat mensen de balans tussen rust en activiteit niet kunnen vinden, dan heb ik het met ze over Untire. Ik benoem het soms een paar keer en komen ze er later op terug.’’

Soms hebben mensen naast Untire ook behoefte aan andere hulp. ’’Bijvoorbeeld in de vorm van oncologische revalidatie. Maar dan geeft het mensen wel dat eerste zetje. En dat is fijn.’’

Van de meeste mensen die met de app aan de slag gaan, hoort de verpleegkundig specialist later goede ervaringen. ’’De ene patiënt vindt het fijn om de tip van de dag, een positieve uitspraak, te lezen. Terwijl een ander het prettig vindt om met de vaas van energie aan de slag te gaan. En weer iemand anders heeft baat bij het forum voor lotgenoten dat aan de app verbonden is. Het wisselt heel erg per persoon waar mensen behoefte aan hebben. Het is écht zorg op maat.’’

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een onderwerp dat altijd aan bod komt. ’’Dat speelt bij alle patiënten. Preventief probeer ik mensen wel adviezen te geven. Zoals zorgen dat je een goede conditie houdt. Als mensen chemotherapie krijgen, zeg ik ook altijd ‘probeer te blijven bewegen’. Dat helpt om beter door de kuur te komen.’’ Maar ook praat Esther over het belang van goede voeding. ’’En ik praat over ‘bewust kiezen’. Je staat volop in het leven en je koppie wil zo graag, maar je lijf wil niet. Als je toe kunt geven aan die frustratie of daarmee om kunt gaan, dan gaat het beter.’’

Zelf aan de slag met je vermoeidheid

Tijdens de coronaperiode vonden veel patiënten het bovendien fijn dat je met behulp van Untire zelf met je vermoeidheid aan de slag kunt gaan. ’’Op een moment dat het jou uitkomt. Je hoeft ook nergens naar toe als je oefeningen wil doen. Het kan gewoon allemaal thuis.’’

Verder vinden veel patiënten het prettig dat er in de app informatie zit over thema’s zoals angst. ’’Dat speelt bij veel mensen. De angst dat het terug komt. Of dat je niet beter wordt en je kinderen niet ziet opgroeien. Door meer over zo’n onderwerp te leren beseffen mensen bovendien dat ze niet alleen zijn. Dat vinden mensen ook vaak fijn.’’